Sociale + Innovatie
Een ander recept met meer impact

Sociale Innovatie stelt de mens centraal

Sociale innovatie opent deuren als het gaat om een oplossing voor sociale vraagstukken. Samenwerking tussen ondernemende burgers, vrijwilligers, professionals en overheid kan de leefbaarheid, veerkracht en vitaliteit van gemeenschappen vergroten. Sociale Innovatie Twente helpt de inhoudelijke, financiële en organisatorische ruimte te vinden voor maatschappelijke vernieuwing.


Er is veel ambitie en energie in de samenleving om dingen anders te doen. We willen ons niet meer laten leiden door regels en normen maar door de mensen en hun waarden. Sociale innovatie komt dan ook voort uit een waarden-volle motivatie en mensen zijn samen eigenaar van de ontwikkeling.

 

 De vernieuwing is:

 • open,
 • multidisciplinair,
 • lokaal verankerd,
 • vindt plaats in netwerken,
 • vraagt een lerende houding
 • en nieuwe structuren en instrumenten

Opdrachten

Vraagstuk: wij willen zorg en welzijn zelf organiseren in ons dorp. 

Vraagstuk: hoe lossen we de handelingsverlegenheid van professionals op zodat zij in de leefwereld van senioren te stappen

Vraagstuk: hoe kunnen we kwetsbare mensen gelukkiger maken met ons kunstatelier? 

Vraagstuk: wij hebben een café gekocht in ons dorp en willen graag van maatschappelijke betekenis zijn voor het dorp en omgeving

 

Hoe creëer je ruimte voor zeggenschap, ruimte voor anders, beter, ruimte voor samenspel, ruimte voor tegenkracht, kortom ruimte voor een nieuwe simpeler en waarden gestuurde samenleving? Dat is toch onze uitdaging?

 Diensten

 • co-creatie trajecten
 • projecten leiden
 • Faciliteren van sociale initiatieven
 • Opzetten van nieuwe programma's en werkwijzen
 • Coachen van burgers, professionals en vrijwilligers
 • Anders organiseren in zorg en welzijn
 • Financiering van sociale initiatieven
 • Right to challenge traject
 • Van denken naar doen